Aktywacja nowego konta                               Krok 1 z 5

Szanowni Państwo

Aby uzyskać dostęp do serwisu www.konto.enformatic.pl i danych dotyczących rozliczeń z firmą Enformatic Sp. z o.o. (płatności i należności ) należy podać informacje, które pozwolą Państwa prawidłowo zidentyfikować. Prosimy wyszukać dane, które będą potrzebne do rejestracji konta dostępu do serwisu:

  1. PESEL lub NIP z umowy.
  2. Konto bankowe, na które są regulowane rachunki z firmą Enformatic Sp. z o.o. (znajduje się na fakturze VAT).
  3. Numer jednej z otrzymanych faktur VAT (znajduje się na fakturze VAT).

Zobacz jak wyszukać dane na fakturze

Tylko rejestracja własnego konta pozwoli na korzystanie z serwisu www.konto.enformatic.pl.

Enformatel sp. z o.o.Rzeszów, ul. Mieszka 73ctel. (17) 717-5000, fax (17) 717-5008
W razie problemów prosimy pisać na adres: biuro@enformatel.pl